Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 13. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 13.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

News from the winter expedition to Broak Peak – including the menu.

On January 23 after leaving the deposit in the place of camp 2, everyone, very exhausted and chilled to the marrow, came back to the base camp after dark. Low temperature – perceived temperature was -50 to -60 degrees Celsius – gave everyone a hard time.

Today, i.e. on January 24, Rafał Fronia reported that Artur Hajzer and Marcin Kaczkan went to camp 1 for a night and a part of the team when to heliport, where there is coverage of Inmarsat satellite network working with Isatphon expedition phone and modem transferring data within this network, so-called BEGAN. In the place where the base camp is situated both the telephone and the modem do not detect satellites.
Fortunately, in the base camp there is another satellite network, Thyraya, and telephone contact as well as digital transmission of data is possible, but considering the costs it is possible only for small files. Jarek Gawrysiak, an IT engineer, will be trying to send a film recorded during the route to camp 2 thanks to the HD camera, among other things, installed on Jarek’s helmet.

Because some of the Internet users ask about expedition’s menu, below you may find a description prepared by Jarek.

“Broad Peak Winter Expedition 2010 – 2011 is a culinary orgy.
After the expedition to Nanga Parbat 2010 when we had to suffer agony because of our cook, this time we were extra cautious.
In Skardu, while forming the caravan, we met out cook Mosen who was informed that if he failed to cook properly, he would be eaten by us.
Apparently, he took his new role and possible fate to his heart as food even during the caravan was OK – Pakistani standards of course.

So, in the base camp we get three meals a day, quite good but monotonous.

Breakfast: porridge, egg, chapati (whole wheat flat breads) – basically, it’s always the same.
Lunch: pasta or rice, yak or goat meat (animals came to the base camp three month ago, then they were killed here, put into barrels and deposited in a crack).
Dinner: yummy, pasta or rice, meat (yak – like a rock, goat – stinky), vegetables (sauerkraut or beetroot – which came in a barrel from Poland), dessert.
Actually, it is almost always the same with slight variations.
In the camps above the base camp situation looks completely differently.
There we eat only delicacies:
packet soups, kisel (fruit soup), tinned pâté if it is possible to de-freeze it, kabanos (dry sausage made of pork), candy bar, a lot of tea, tinned fish, a lot of tea and that’s it.”

Base camp of the winter expedition of Polish Mountaineering Association to Broad Peak – January 23, 2011.

Since the day when the second group landed in the base camp, i.e. January 19, the weather conditions – considering that it’s winter – are passable. If the temperatures were not so low – in the base camp it’s -32 degrees Celsius and at 8,000 m it’s -50 degrees Celsius – the weather conditions could be even described as perfect. The wind is rather weak this winter. There is hardly any wind in the base camp and above it reaches ca. 40 km/h – Simone and Denis may conquer GII at any second now.

All teams went down to the base camp to welcome the second group that arrived. The second group spent January 20 and January 21 on acclimatizing to altitude – after all, they landed in the base camp 4 days after they left Poland. Unfortunately, they suffered from some health problems. However, the works on enlargement of the base camp and its operation were continued.

Clash with winter reality of Karakorum was painful for the second group. Sudden change to temperature as low as -32 degrees Celsius was a shock. Going from heated mess to a tent and into a frozen sleeping bag was quite a challenge. During all activities hands grew numb with cold on the verge of frostbite.

On January 22, activities in the mountains started. Only Hajzer, Kaczkan and Snopczyński remained in the base camp. The rest went upwards in order to finish rigging to camp II, transport some of the things and acclimatize. In the second camp a deposit (emergency oxygen and a tent) was made. In the evening all teams came back to the base camp.

To be continued after the rest.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 12. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 10. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 9. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 8. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.13.

Wieści z zimowej wyprawy na Broad Peak-m.in. – co jadają na wyprawie.

W dniu 23 stycznia po założeniu depozytu w miejscu obozu 2 wszyscy mocno wyczerpani i przemarznięci po zmroku wrócili do bazy. Niska temperatura – odczuwalne minus 50 -60 stopni dała wszystkim w kość.

Dziś tj. 24 stycznia Rafał Fronia przekazał, że Artur Hajzer i Marcin Kaczkan poszli do obozu 1 na noc . Część ekipy udała się na lądowisko helikopterowe, gdzie jest zasięg sieci satelitarnej Inmarsat obsługującej wyprawowy telefon Isatphon oraz modem do przesyłania danych w tej sieci, tzw. BEGAN.W miejscu, gdzie jest baza wyprawy telefon i modem “nie widzą” satelitów. Na szczęście w bazie widoczna jest inna sieć satelitarna -Thyraya i- możliwy jest kontakt telefoniczny i cyfrowy przesył danych, ale ze względu na koszty tylko lekkich materiałów. Inżynier informatyk Jarek Gawrysiak będzie próbował przesłać film nagrany podczas wyjścia do obozu 2, nagrany m.in. dzięki kamerze HD zamontowanej na kasku Jarka.

Ponieważ część internautów pytała, co jada się na wyprawie, poniżej opis przygotowany przez Jarka.

“Broad Peak Winter Expedition 2010 – 2011 to orgia kulinarna. Po wyprawie Nanga Parbat 2010, gdzie znosiliśmy katusze które zafundował nam kucharz, zachowaliśmy szczególną ostrożność. W Skardu w czasie formowania karawany poznaliśmy kucharza Mosen’a któremu zapowiedzieliśmy, że jeśli będzie źle gotował to zjemy jego. Widać przejął się swoją rolą i ewentualnym losem, gdyż nawet w czasie karawany jedzenie było ok – jak na warunki pakistańskie oczywiście.

Tak więc w warunkach bazy mamy 3 posiłki, niezłe choć monotonne.

Śniadanie: owsianka, jajko, ciapata (lokalny rodzaj pieczywa – chlebonaleśnikoplacek) – w zasadzie zawsze to samo. Lunch: makaron albo ryż, mięso jaka lub kozy (które przyszły 3 miesiące temu do bazy, tu zostały zabite, wpakowane do beczek i zdeponowane w szczelinie). Kolacja: mniam, makaron lub ryż, mięcho (jaka – twarde, kozy – śrmirdzące), warzywo (kapusta kiszona lub buraczki – które przyjechały w beczce z Polski), deser i w zasadzie to wszystko takie samo z małymi wariacjami. W obozach powyżej bazy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam zajadamy same frykasy: gorący kubek, słodka chwila, puszkowy pasztet jeśli uda się go rozmrozić, kabanos, baton, duuużo herbaty, rybki z puszki, duuużo heraty i już.”

Baza zimowej wyprawy PZA na Broad Peak – 23 stycznia 2011.

Od dnia wylądowania w bazie drugiej grupy uczestników tj.od 19.01 utrzymują się – jak na zimę -znośne warunki pogodowe. Gdyby nie rekordowo niskie temperatury – w bazie minus 32 a na 8000 minus 50 – można by powiedzieć, że wręcz idealne. Wiatr przez te dni jest jak na zimę słaby. W bazie prawie nie wieje a w górze ok 40 km/h – tylko patrzeć jak zaraz Simone i Denis rozprawią się z GII.

Na przylot drugiej grupy wszystkie zespoły zeszły do bazy. Dnia 20 i 21 stycznia druga grupa potrzebowała na zaadaptowanie się do wysokości – w końcu wylądowali w bazie 4 dnia od wylotu z Polski. Nie obyło się więc bez odchorowywania, różnego typu perturbacji zdrowotnych. Niemniej jednak pracowano nad rozbudową bazy i logistyką jej działania.

Dla drugiej grupy bolesne było nagłe zderzenie z realiami zimy w Karakorum. Nagłe przejście na temperaturę minus 32 było szokiem. Przejście z ogrzewanej messy do namiotu i wejście do zamarzniętego śpiwora było nie lada wyzwaniem. Przy wszystkich operacjach grabiały ręce na granicy odmrożenia.

22 stycznia podjęto akcję górską. Tylko Hajzer, Kaczkan, Snopczyński pozostali w bazie. Reszta wyszła w górę w celu dociągnięcia poręczówek do obozu II, transportu, aklimatyzacji. W obozie drugim złożono depozyt (tlen ratunkowy i namiot). Wieczorem wszystkie zespoły wróciły do bazy.

Po odpoczynku ciąg dalszy nastapi.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 23.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

drytooling.com.pl

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Advertisements

One Response

  1. Thanks for sharing the information about what you have to eat out there. Hopefully, the cook will help keep you fed so that you do not starve out there.
    Best of luck on your venture!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: