Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 7.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

New in Skardu.

(January 2, 2011)
The walking team has already reached Skardu. In passing from Islamabad they photographed K2 and Broad Peak

1) K2
2) Camp Assault 7600 m
3) Braod Peak Middle
4) Broad Peak Foresummit
5) Broad Peak 8047 m
6) Camp III 7150 m
7) G IV
8/ G III
9) Gasherbrum II 8035 m

Photo made on 01/01/2011 from the plane Islamabad – Skardu by J. Gawrysiak

and at the airport took a photo with chief minister of Baltistan and the participants of winter expedition to Gashebrum II – Denis Urubko, Simone Moro and Cory Richards.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Skardu

Upon arrival, not only successive gear preparations (so-called repack) due to the fact that a part of load has been left in Skardu for the walking team take place, but also solving problems with one satellite telephone, settlements regarding permission for entering military zone (as it is known, the Baltoro Glacier lies in the vicinity of disputed territory with India) and it seems that already tomorrow the walking team will set off in jeeps to Askole, from where a small caravan will go to the base camp at the foot of Broad Peak. The weather forecasts are good, so it is worth to set off as soon as possible.

Below is the original fragment of Jarek Gawrysiuk’s report sent to Poland:

“Sunday afternoon:
Load repacked.
Clothes given to HAPS’ and cook.
4 barrels with food to the helicopter are left.
Food for the caravan checked.
The cook is young and doesn’t speak English.
I’ve promised him that if he doesn’t cook well, we’ll eat him.
The second cook, the one that is going with the helicopter, is even younger, but can speak English.
It seems that we need ca. 10 porters.
The squits get us one by one, yesterday me, today Snopek 🙂
It’s freaking great.”

Already in Islamabad

(December 30, 2010)

The first group of participants successfully started to deal with the first difficulties connected with course of the expedition. The group has already flown to Islamabad, clashed with financial reality in the agency, communicated with Askari Aviation, a helicopter company, and took part in briefing in Alpine Club in Pakistan – branch of the Ministry of Tourism of Pakistan. On the photos there are Jarosław Gawrysiak, Rafał Fronia, Piotr Snopczyński and Robert Kaźmierski accompanied by ACP and Jasmine Tour Agency employees as well as Sirdar of the expedition. The New Year’s Eve will be spent in Skardu and they will set off to the base – if everything goes well – on January 1.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Islamabad

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Islamabad

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.7.

Nasi w Skardu

Ekipa piesza dotarła już do Skardu. W trakcie przelotu sfotografowała z Islamabadu K2 i Broad Peak

Zdjęcie wykonane w dniu 01.01.2011 z samolotu Islamabad – Skardu przez J. Gawrysiaka

1) K2
2) Biwak szturmowy 7600 m
3) Braod Peak Middle
4) Broad Peak Foresummit – Przedwierzchołek
5) Broad Peak 8047 m
6) Obóz III 7150 m
7) G IV
8/ G III
9) Gasherbrum II 8035 m

a na lotnisku wykonala pamiątkowe zdjęcie z chief ministrem stanu Baltistan oraz z uczestnikami zimowej wyprawy na Gashebrum II Denisem Urubko, Simone Moro i Cory Richardsem.

Na miejscu kolejne przygotowania sprzętowe /tzw. przepaki / gdyż część ładunków została w Skardu dla grupy pieszej, wyjaśnianie problemów z jednym z telefonów satelitarnych, uzgodnienia dotyczące pozwolenia na wjazd w strefę wojskową / jak wiadomo lodowiec Baltoro leży blisko spornego terytorium z Indiami / i wszystko wskazuje na to że już jutro grupa piesza wyruszy jeepami do Askole gdzie mała karawaną uda się do bazy pod Broad Peak .Progrozy są dobre więc warto wyruszyć jak najszybciej.

Poniżej oryginalny fragment relacji Jarka Gawrysiaka przesłanej do Polski :

“Niedziela po południu:
Towar przepakowany.
Ciuchy rozdane HAPSom i kucharzowi.
Pozostają 4 beczki z żarciem do śmigła.
Żarcie na karawanę sprawdzone.
Kucharz młody i nie mówi po anielsku.
Obiecałem mu że jeśli będzie źle gotował to zjemy jego.
Drugi kucharz ten co leci śmigłem jeszcze młodszy ale mówi po angielsku.
Wychodzi na to, że potrzebujemy ok 10 porterów.
Sraczka dopada nas po kolei wczoraj ja dziś Snopek 🙂
Jest zajefajnie”

Już w Islamabadzie

Pierwsza grupa uczestników z powodzeniem zaczęła forsować pierwsze trudności związane z przebiegiem wyprawy. Za sobą ma już podróż lotniczą do Islamabadu, zderzenie z realiami finansowymi w agencji, rozmowy z firmą helikopterową Askari Aviation, a co najważniejsze odprawę (briefing) w Alpine Club of Pakistan – ramię Ministerstwa Turystki Pakistanu. Na zdjęciach Jarosław Gawrysiak, Rafał Fronia, Piotr Snopczyński, Robert Kaźmierski w towarzystwie pracowników ACP, Agencji Jasmine Tour i sirdara wyprawy.

Sylwester zapowiada się w Skardu a start do bazy – jeżeli wszystkie pójdzie sprawnie – w Nowy Rok.

Jarosław Gawrysiak, Rafał Fronia, Piotr Snopczyński, Robert Kaźmierski w towarzystwie pracowników ACP, Agencji Jasmine Tour i sirdara wyprawy

Jarosław Gawrysiak, Rafał Fronia, Piotr Snopczyński, Robert Kaźmierski w towarzystwie pracowników ACP, Agencji Jasmine Tour i sirdara wyprawy

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 02.01.2011)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Advertisements

One Response

  1. Wish you all the best and hope your team successfully reach top of there aim.
    Best of luck
    Regards from the host of Baltoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: