Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 6.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

The Weather Angel and tactics – delayed departure of some participants

We met in Innsbruck with The Weather Angel – Karl Gabl – alpinist-meteorologist from Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik who for years has been specializing in weather forecasts for the Himalayas and Karakorum and helping Himalayan mountaineers from all over the world. We have used his help in the previous years and we are aware how crucial it is and what influence on success have good, detailed and accurate (with respect to hours) weather forecasts.

It turns out that the best conditions for summit attempt this winter are going to be from the begin of March to mid-March. The same conclusions may be reached after analyzing historical data. As it is recognized the chief enemies of winter expeditions are low temperature and wind. Thermometers at 8,000m may show -45 degrees, and when the wind blows with only 60km/h the wind chill may reach -60 or even -70 degrees. It is necessary to wait in assault camp for fairly windless weather, so that the summit attempt will be successful.

We were informed that the conditions in Karakorum are far more stormy than the ones in the Himalayas because of the sea vicinity and Persian Gulf, from where the relatively warm air masses exert an influence on more considerable pressure gradient than in the Himalayas. Thanks to one of the weather balloons Karl Gabl noted wind on the boarder of Afghanistan and Iran at the altitude of 9,500m blowing with the speed of 360km/h (!). In March at 8,000m it could warm up to -25 and wind should be weaker. Below there is a historical chart showing winters in 2009 and 2010, which is supposed to repeat itself also this year. It comes from ECMWF in Reading and we have received it from ZAMG in Innsbruck.

We have decided to postpone the planned “attack force” of our expedition and focus it on March and during this period plan the summit attempt. After Christmas only some of us are going to fly to Pakistan. It will be a walking group, whose task is to prepare the basecamp and start rigging. The group includes: J.Gawrysiak, R. Fronia, P. Snopczyński and R. Kaźmierski. The remaining participants are going to leave Poland in the first half of January and reach the basecamp by helicopter.

Artur Hajzer – expedition leader

Temperature and wind at 8,000m in Karakorum in 2009 and 2010 from ECMWF in Reading delivered by ZAMG in Innsbruck

delivered by ZAMG in Innsbruck

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11 – Sponsorship offer.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.6.

Anioł od pogody i taktyka – opóźniamy wyjazd części uczestników

Odbyliśmy w Insbrucku spotkanie z Aniołem od pogody – Karlem Gablem – alpinistą meteorologiem z ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik), który od lat specjalizuje się w prognozach dla Himalajów i Karakorum i pomaga himalaistom z całego świata. W latach poprzednich korzystaliśmy już z jego pomocy i zdajemy sobie sprawę jak bardzo jest ona ważna i jak bardzo decydujący wpływ na sukces mają dobre i szczegółowe, dokładne co do godziny prognozy pogody.

Otóż okazuje się, że najlepszych warunków do ataku szczytowego tej zimy należy się spodziewać dopiero w okresie od początku do połowy marca. Wnioski takie płyną też z analizy danych historycznych. Jak wiadomo głównym wrogiem wypraw zimowych jest niska temperatura i wiatr. Termometry na wys. 8000 mogą wskazać minus 45 stopni a przy sile witaru choćby tylko 60 km/h
temperatura odczuwalna na ciało to minus 60 i nawet minus 70 stopni. Niezbędne jest wyczekanie w obozie szturmowym względnie bezwietrznej pogody by atak szczytowy mógł się udać.

Dowiedzieliśmy się, że warunki w Karakorum są znacznie bardziej sztormowe od tych w Himalajach z/w na bliskość morza i zatoki Perskiej, skąd relatywnie ciepłe masy powietrza wpływają na większy niż w Himalajach gradient ciśnieniowy. Karl Gabl dzięki danym z jednego z balonów meteo odnotował na granicy Afganistanu i Iranu na wys. 9500 m wiatr o sile aż 360 km/h (!). W marcu na 8000 m może się ocieplić do minus 25 stopni a wiatry mogą być słabsze. Niżej zamieszczamy historyczny diagram z zim 2009 i 2010, który ma tego roku się powtórzyć. Pochodzi on z ECMWF w Reading i otrzymaliśmy go z ZAMG z Insbrucka.

Zdecydowaliśmy się przesunąć planowaną “siłę uderzenia” naszej wyprawy i skoncetrować ją na marcu i w tym okresie zaplanować atak na szczyt. Po świętach do Pakistanu odleci tylko część z nas.
Będzie to grupa piesza , której zadaniem będzie urządzenie bazy i założenie pierwszy lin poręczowych. W jej sklad wchodzą: J.Gawrysiak, R.Fronia, P.Snopczyński i R.Kaźmierski. Pozostali uczestnicy wylecą z Polski w pierwszej połowie stycznia i dolecą do bazy helikopterem.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 22.12.2010)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: