Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 5.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

MENTAL TRAINING

We have decided to do something so that we are mentally strong and will find the strength to attempt the summit after 60 days of activities in the mountains. Perhaps an eight-thousander in winter in Karakorum is such a difficult aim that it is necessary to take a psychologist to the base? However, before we will afford to use such an extravagant weapon, we havde decided to meet with a sport psychologist in Warsaw – the workshop in the headquarters of Polish Mountaineering Association was led by Aleksandra Piechnik.

It was very interesting. We have learnt to engage in a positive inner dialogue, anticipate success, build a motivational process :-). We have specified the goals and operation methods. The character of the meeting is visible on the attached photos and above all, on the short film about how teamwork should look like :-).

The workshop was led by sport psychologist Aleksandra Piechnik

The winter expedition of Polish Mountaineering Association to Broad Peak 8,047 m has set off – we would like to invite you to press conference.

Polish Mountaineering Association and Jerzy Kukuczka Foundation invite you to press conference devoted to winter expedition to Broad Peak. The conference will take place on December 8 at 11:30 a.m. in Traffic Club on 25 Bracka Street in Warsaw. Participants of the expedition led by Artur Hajzer will take part in the meeting.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11

The aim of the expedition is the first winter ascent to an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broad Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011. The expedition is a part of Polish Winter Himalayan Mountaineering programme, supported and financed by Kukuczka Foundation.
The expedition is possible thanks to the support of the Ministry of Sport, Polish Mountaineering Association and Kukuczka Foundation.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 4. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 3. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.5.

TRENING MENTALNY

Postanowiliśmy coś zrobić w kierunku żeby psycha nie siadała i żeby po 60 dniach akcji górskiej chciało się nam jeszcze atakować. Może ośmiotysięcznik zimą w Karakorum to cel na tyle trudny, że czas zabierać do bazy psychologa?? Ale zanim stać nas będzie na użycie takiej ekstrawaganckiej broni postanowiliśmy spotkać się z psychologiem sportu w Warszawie – warsztaty w siedzibie PZA poprowadziła Aleksandra Piechnik.

Było ciekawie. Nauczyliśmy się prowadzić pozytywny dialog wewnętrzny, spodziewać się sukcesu, budować proces motywacyjny :-). Wyznaczyliśmy cele i zasady działania. Atmosferę spotkania
oddają załączone zdjęcia i przede wszystkim krótki filmik o tym jak wyglądać ma praca zespołowa :-).

Rusza zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 8047m – zapraszamy na konferencję prasową.

Polski Związek Alpinizmu oraz Fundacja Jerzego Kukuczki serdecznie zapraszają na konferencję prasową, poświęconą zimowej wyprawie na Broad Peak.
Konferencja odbędzie się 8 grudnia o godzinie 11.30 w Traffic Club przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. W spotkaniu wezmą udział członkowie ekspedycji, której kierownikiem jest Artur Hajzer.

Zaproszenie na konferencje.

Celem wyprawy będzie pierwsze zimowe wejście na ośmiotysięcznik w Karakorum – 12 szczyt świata – Broad Peak o wysokości 8047 m. Wyprawa będzie działać od grudnia 2010 do marca 2011 roku. Ekspedycja jest częścią programu Polski Himalaizm Zimowy, wspieranego finansowo i merytorycznie przez Fundację Kukuczki.

Wyprawa jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Alpinizmu i Fundacji Kukuczki.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 26.11.2010)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: