Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 2.

Winter expedition starts! The aim of the expedition is the first winter ascent of an eight-thousander in Karakorum – the 12th peak of the world – Broak Peak 8,047 m. The expedition is going to operate from December 2010 to March 2011 and climb via a route of the first conquerors, from the West, from Goldwin-Austen Glacier in the Baltoro region.

Polish winter expedition to Broad Peak – route.

Polish winter expedition to Broad Peak led by Artur Hajzer , the team : Robert Szymczak, Rafał . Artur HajzerFronia, Jarosław Gawrysiak, Arkadiusz Grządziel, Marcin Kaczkan, Robert Kaźmierski, Jerzy Natkański and Krzysztof Starek.

The base of the winter expedition to Broad Peak has been established !! :

We are happy to announce that the base of our winter expedition of Polish Mountaineering Association to Broad Peak is already set up.

It was established on October 10 on the Goldwin-Austen Glacier, at 4,750 m. The base was reached by approximately 180 porters (80 loads consist only of fuel, because in winter the kitchen works constantly. Fuel is also used for heating purposes) with equipment, food, fuel, gear etc.

Unfortunately, there were some problems. Because of the early snowfall this year, a part of the porters left their loads one day before the base, on the Baltoro Glacier, in the place known as Concordia. Better-equiped porters transported them from this place to the base in the following days, but still ca. 25 loads remain in Concordia.

The transport of them must be finished on October 22. Sirdar Ahmed (Jasmine Tour agency) is in command of everything – and after his descent to Askole – at the end of October – we will finally know where we stand.

Everything goes more or less according to the plan. Cargo was packed on September 8. It left Poland on September 15 and landed in Islamabad. Despite the fact that mamy bridges were destrayed by flood, it managed to reach Skardu and then, despite the washed away road, to Askole, from where at the beginning of October a caravan sets off.

Anyway: THE BASE IS ESTABLISHED!! We are very happy! It is a first small success in the struggle for reaching the peak.

Attached are the photos taken by our Pakistani workers: cargo of the expedition in front of Masherbrum hotel in Skardu prior to its dispatch to Askole and caravan’s departure.

Artur Hajzer – expedition leader

* Source : – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

* Previous story :

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11, part 1. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

Polish winter expedition to Broad Peak 2010/11. Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11.

** see :

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Zimowa wyprawa PZA na Broad Peak 2010/11 – cz.2.

Stanęła baza wyprawy zimowej na Broad Peak !!

Z radością donosimy, że baza naszej zimowej wyprawy PZA na Broad Peak już stoi. Założona została ona 10 października na lodowcu Goldwin-Austin, na wys. 4750 m. Do bazy doszło ok. 180 tragarzy (w tym 80 ładunków to tylko paliwo, zimą bowiem kuchnia pracuje non stop. Paliwo służy tez do ogrzewania) z wyposażeniem, żywnością, paliwem, sprzętem itd. itd. Nie obyło się bez kłopotów. Ze względu na wcześniejsze w tym roku opady śniegu, część tragarzy porzuciła ładunki dzień przed bazą, na lodowcu Baltoro, w miejscu o nazwie Concordia. Lepiej wyposażeni tragarze transportowali je stąd do bazy w następnych dniach, ale ciągle jeszcze ok 25 ładunków pozostaje na Concordi. Ich transport do bazy ma się zakończyć 22 października. Wszystkim dowodzi sirdar Ahmed (agencja Jasmine Tour) – i po jego zejściu do Askole – pod koniec października – ostatecznie będziemy wiedzieli jak się sprawy mają.

Wszystko mniej więcej idzie więc zgodnie z planem. Cargo spakowaliśmy 8 września. Wyleciało ono z Polski 15-go września i doleciało do Islamabadu. Mimo zniszczonych przez powódź wielu mostów zdołało ono dotrzeć do Skardu i potem pomimo zmytej drogi do Askole, skąd na początku października wyruszyła karawana piesza.

Tak czy owak : BAZA STOI !! Cieszymy się! To nas pierwszy mały sukcesik w walce o szczyt.

Po 30 października dotarcie do bazy na piechotę jest praktycznie niemożliwe. Uczestnicy wyprawy lecieć będą helikopterem.
Organizacja karawany i zakładanie bazy z dużym wyprzedzeniem to logistyczny standard dla wypraw zimowych w Karakorum.

W załączeniu zdjęcia wykonane przez naszych pakistańskich pracowników: cargo wyprawy przed hotelem Masherbrum w Skardu tuż przed wysłaniem go do Askole i startem karawany.

Artur Hajzer – kierownik wyprawy
(Info dodał Marek Karnecki dnia 21.10.2010)

* Źródło: – http://polskihimalaizmzimowy.pl/

** Zobacz też:

Polskie wyprawy zimowe w Himalaje.

Artur Hajzer: POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY – Plan rozwoju.

HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09 – part 21. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09 – cz.21. /Version english and polish/

Ice Warriors not give up – HiMountain winter expedition to Broad Peak – 2008/09. HiMountain wyprawa zimowa Broad Peak – 2008/09. /Version english and polish/

– 2007 Winter Nanga Parbat: It’s over – http://www.mounteverest.net/news.php?id=15523

Polish winter expedition to K2, 2002/3 /Version polish and english/

Polish-Italian winter expedition to Shisha Pangma (8027m), 2005 /Version polish and english/

Winter Manifesto of Krzysztof Wielicki – Manifest zimowy Krzysztofa Wielickiego /Version polish and english/

Polish winter expedition 1980: Everest – part 1

Polish winter expedition 1980: Everest – part 2

Polish winter expedition 1980: Everest – part 3

Polish winter expedition 1980: Everest – part 4

* Polish Himalayas – Become a Fan

goryonline.com

Nieruchomości on line

** zapraszam na relacje z wypraw polskich himalaistów.

AddThis Feed Button


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: